BESTILLE KURS/SEMINAR/FOREDRAG

Vi ønsker informasjon og pristilbud på følgende kurs

Om å forstå annerledeshet
Integrering - en utfordring (indre og ytre integrering)
Helsearbeiderens møte med pasienter med en annen kulturell bakgrunn
Skole/barnehage - hjem samarbeid
Kvinner og deres rettigheter i det norske samfunn
Utfordringer i møte mellom barnevern og familier med annen kulturell bakgrunn
Familierådgivning
Hvor mye annerledeshet kan man tåle - gjenger, vold, ære - skam
Kursopplegg etter behov:

Ønsket dato for kurs/seminar:

NAVN 
FIRMA e.l. 
ADR. 
P.NR/STED 
TLF: FAKS: 
E-POST