OM LOVELEEN

Kurs og foredragsholder på ulike høgskoler, universiteter, kommuner, statlige kontorer og en rekke departement.

Utdannelse
Ex. phil., psykologi grunnfag, sosiologi, sosial pedagogikk, norsk grunnfag, videreutdanning i integrering og flerkulturelt arbeid, bachelor grad i pedagogikk
Utmerkelse
Ole Vig - prisen
(folkeopplysningsarbeid)
Fikk prisen for sin brobyggerinnsats
Integreringsprisen 2002
Verv m.m.

*Leder for Foreldreutvalget for Grunnskolen
*Landsstyremedlem i Norges Røde Kors
*Fagrådsmedlem Norsk Filminstitutt

Tidligere
*Styremedlem i VOX-Instituttet - Kirke, utdanning og forsknings departementet.
*Rådsmedlem i Verdikommisjonen.